Kreatywność tłumacza − zbrodnia czy konieczność? Rozważania na kanwie tłumaczenia na język polski tytułu opowiadania Christiany de Caldas Brito "Maroggia" [chapter]

Przemysław Ślizak
2014 Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)  
Kreatywność tłumacza − zbrodnia czy konieczność? Rozważania na kanwie tłumaczenia na język polski tytułu opowiadania Christiany de Caldas Brito "Maroggia" Tłumaczenie literackie, którego podstawowym celem jest wywołanie u czytelnika przekładu skojarzeń i doznań estetycznych tożsamych lub jak najbardziej zbliżonych do tych, które mogą stać się udziałem czytelnika oryginału, stanowi najwyższy stopień wtajemniczenia sztuki translacji. Jest ono aktem komunikacji pomiędzy autorem a czytelnikiem
more » ... onymi od siebie nie tylko pod względem językowym, ale często również kulturowym, w którym tłumacz pełni rolę kanału komunikacji, niestety często zawodnego i powodującego zniekształcenia oryginalnego sensu dzieła literackiego. W zależności od intencji translatora, odstępstwa od oryginału mogą być przypadkowe − wynikające z błędnej interpretacji tekstu lub niedostatecznej znajomości języka, albo celowe − służące np. wyjaśnieniu czytelnikowi przekładu różnic kulturowych uniemożliwiających mu pełne zrozumienie komunikatu autora. Celem niniejszego artykułu jest krótka analiza potencjalnych błędnych wyborów translacyjnych dotyczących przekładu na język polski tytułu opowiadania Maroggia C. de Caldas Brito. Indywidualny charakter przekładu literackiego Zgodnie ze zmodyfikowaną przez A. Bednarczyk definicją autorstwa O. Wojtasiewicza "operacja tłumaczenia tekstu a sformułowanego w języku (kulturze) A na język (kulturę) B polega
doi:10.18778/7969-404-4.10 fatcat:zzhz6nsgyrax3juxjuggtu7vua