The effect of cooperation in groups of agricultural producers from the perspective of transaction costs. Case study
Efekt współpracy w grupach producentów rolnych z perspektywy kosztów transakcyjnych. Analiza przypadku

Damian Jasiński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2019 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych / Problems of Small Agricultural Holdings  
Streszczenie. Celem badań było oszacowanie efektywności współpracy członków grupy producentów zbóż i nasion roślin oleistych w zakresie kosztów transakcyjnych (KT) przed i po zrzeszeniu się. Badania przeprowadzono w województwie podkarpackim. Narzędziem badawczych był kwestionariusz wywiadu bezpośredniego przeprowadzony wśród członków wybranej grupy. Przeprowadzono analizę jakościową kosztów transakcyjnych, korzystając z metody porównawczej. W większości przypadków przystąpienie do grupy
more » ... nckiej wiązało się z obniżeniem kosztów transakcyjnych. Największa obniżka dotyczyła kosztów związanych z ryzykiem sprzedaży produktów, kosztami znalezienia nabywcy oraz czasem uzgadniania warunków sprzedaży.
doi:10.15576/pdgr/2019.1.39 fatcat:rtu6bqv5wbbszfbmk7yj57chsa