Pregled izobraževanja odraslih v Sloveniji

Erika Brenk
2000 AS: Andragoška Spoznanja  
Zadovoljni smo, da nam je na Andragoškem centru Slovenije uspelo opraviti obsežno delo in da vam lahko ponovno predstavimo pregled Izobraževanje odraslih v Sloveniji -izvajalci in programi 1999/2000. Pregled zajema podatke 186 izobraževalnih organizacij iz dvanajstih slovenskih regij in več kot 3.200 izobraževalnih programov, razpisanih za šolsko leto 1999/2000. Zbrane so različne vrste izobraževalnih organizacij, ki izobražujejo odrasle, od ljudskih univerz, zasebnih organizacij, srednjih šol,
more » ... acij, srednjih šol, društev, izobraževalnih centrov do visokih šol, fakultet, inštitutov ter zbornic in različnih združenj. Vsaka izobraževalna organizacija se predstavlja tudi s svojimi izobraževalnimi programi, ki so javnoveljavni, oziroma s programi brez javne veljave.
doi:10.4312/as.6.1.83-85 fatcat:nqv33cbm2jajhcuhxepwiuho34