Transhümanizm: "Allah'ın Yarattığını Değiştirme" veya İnsana Karşı Şeytan 2.0

İshak DOĞAN
2021 Marife Dini Araştırmalar Dergisi  
This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. / Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi.
doi:10.33420/marife.895568 fatcat:c2ewgneqybbipf2iiatkdc7wfe