Image charge interaction correction in charged-defect calculations

Zhao-Jun Suo, Jun-Wei Luo, Shu-Shen Li, Lin-Wang Wang
2020 Physical review B  
doi:10.1103/physrevb.102.174110 fatcat:rw7zyat3nbbxfjuhxdjqsxdieq