Ukraińcy we Wrocławiu – próba ujęcia statystycznego

Rafał Nowakowski, Grzegorz Strauchold
2017 Miasto Pamięć i Przyszłość  
Wrocław jest jednym z miast, które są atrakcyjnym miejscem imigracji obywateli Ukrainy. Szacuje się według różnych statystyk, że we Wrocławiu i okolicach pracuje, żyje i mieszka ok. 100 tys. Ukraińców. Jest to zjawisko dość nowe – jak dotąd pozostające poza głównym nurtem zainteresowań badawczych. Artykuł jest próbą prezentacji zjawiska w kontekście aktywności zawodowej Ukraińców w mieście, a także ich życiowych wyborów. W tym celu zebrano i przedstawiono głównie dane z Powiatowego Urzędu
more » ... towego Urzędu Pracy, Urzędu Miejskiego Wrocławia i Urzędu Stanu Cywilnego. Informacje te pozwalają określić wpływ nowych mieszkańców Wrocławia na zmiany społeczno-demograficzne w mieście w różnej perspektywie czasowej, ich wpływ na potencjał społeczno-gospodarczy stolicy regionu, w tym również na oświatę.
doi:10.26774/mpp.34 fatcat:p4lxynbbkzhlzfyv6r6vox3tem