Supply of central functions for the population in the Nova Gradiška Area

Nataša Dragić, Institute of Statistics, Republika of Srpska, Registers, Samples and Classifications Division, Veljka Mlađenovića 12d, 78 000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Dražen Njegač, Ivan Šulc, University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geography, Marulićev trg 19/II, 10000 Zagreb, Croatia, University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geography, Marulićev trg 19/II, 10000 Zagreb, Croatia
2018 Hrvatski geografski glasnik  
The paper investigates central functions in the settlements in the Nova Gradiška Area and the commuting habits of the population towards cities outside the area to satisfy basic needs. Central functions were determined using desk methods and field survey, and they consisted of education, health services, supply, telecommunication, and self-government. The frequency, method, and direction of commuting habits were investigated using a questionnaire survey on a representative sample of the local
more » ... mple of the local population (for the basic functions of education, health services, supply, and culture). The research revealed a lack of adequate functions in the City of Nova Gradiška itself and the whole investigated area, which forces majority of the population to commute occasionally or regularly to other urban centres, particularly to Slavonski Brod and Zagreb, whose catchment areas overlap in this area, despite the difference in distance. The questionnaire survey proved that the main problem was not the number or type of functions but their quality, due to which some of the respondents preferred to commute to Zagreb, which had a higher perceived quality of services. Key words: central functions of settlements, supply of the population, commuting habits, Nova Gradiška U radu se istražuju centralne funkcije naselja u novogradiškom kraju i gravitacija stanovništva prema gradovima izvan toga prostora radi zadovoljavanja osnovnih potreba. Centralne funkcije određene su na temelju desk-metoda i terenskoga istraživanja, a obuhvatile su funkciju obrazovanja, zdravstva, opskrbe, telekomunikacija i uprave. Gravitacijska usmjerenost stanovništva utvrđena je na temelju anketnoga istraživanja na reprezentativnom uzorku lokalnoga stanovništva, zasebno za funkcije obrazovanja, zdravstva, opskrbe i kulture. Istraživanje je pokazalo nedovoljnu funkcionalnu opremljenost Nove Gradiške i cijeloga promatranog prostora zbog čega većina stanovništva povremeno ili redovito cirkulira u druge centre, ponajprije u Slavonski Brod i Zagreb, čiji se gravitacijski domet i privlačna snaga preklapaju na ovom prostoru unatoč razlici u udaljenosti. Anketno istraživanje pokazalo je da problem čak nije ni u broju i vrsti funkcija, nego u njihovoj kvaliteti zbog čega dio ispitanika preferira odlazak u Zagreb jer tamošnje usluge drži kvalitetnijima.
doi:10.21861/hgg.2018.80.02.03 fatcat:fjkztw7owfgg7i5f2bakbqtwo4