VI Powiatowa Konferencja Regionalna "Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku"

Bogumiła Warząchowska
2014 Nasza przeszlosc  
VI Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów odbyła się w 16 października 2014 r. w Pławniowicach w zespole pałacowo-parkowym rodu Bellestremów z końca dziewiętnastego wieku. Organizatorem imprezy była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Katowicach. Konferencja została objęta patronatem honorowym Michała Nieszporkastarosty
more » ... ickiego i ks. prof. dr hab. Jana Kopcabiskupa gliwickiego, a patronat medialny przejęły "Wiadomości Powiatu Gliwickiego". Gości honorowych, prelegentów i przybyłych uczestników spotkania powitała Krystyna Wołochdyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach -dziękując współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu uroczystości a przybyłym gościom za liczny udział w obradach. Inauguracyjny referat Duchowieństwo katolickie i protestanckie a kultura na Śląsku został wygłoszony przez prof. dr hab. Katarzynę Tałuć z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
doi:10.52204/np.2014.122.233-237 fatcat:osnwkjx7rjbepj7r4qob436rda