Referentieraming van emissies naar de lucht uit landbouw en landgebruik tot 2030 : Achtergronddocument bij de Klimaat-en Energieverkenning 2019, met ramingen van emissies van methaan, lachgas, ammoniak, stikstofoxide, fijnstof en NMVOS uit de landbouw en kooldioxide en lachgas door landgebruik [report]

G.L. Velthof, Alterra - Sustainable soil management, C. van Bruggen, E. Arets, C.M. Groenestein, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, M.J. Schelhaas, J.F.M. Huijsmans, L.A. Lagerwerf, J. Vonk, WIMEK (+4 others)
2019 unpublished
doi:10.18174/507100 fatcat:qe3mp6p5dncipdmrpsyqqpbkee