Wartość współpracy naukowej

Józef Półturzycki
2016 Rocznik Andragogiczny  
dr hab. Olgę Czerniawską poznałem ponad 50 lat temu, gdy odwiedzałem prof. Aleksandra Kamińskiego w jego katedrze na Uniwersytecie Łódzkim. Olga była młodą doktorantką kończącą pracę doktorską na temat analizy demograficznej i społecznej uczniów szkół dla pracujących, która ukazała się w wersji książkowej w 1970 r. pt. Kształcenie dorosłych a środowisko rodzinne. Była to ciekawa i wartościowa praca, przygotowana przez młodą absolwentkę studiów historycznych, a nie socjologicznych, jakby to
more » ... nych, jakby to wynikało z tematu. Autorka ogłosiła jeszcze parę artykułów w "Oświacie Dorosłych" i obszerne studium w "Kwartalniku Pedagogicznym". Sam pracowałem wówczas nad stanem szkolnictwa dla dorosłych w Polsce i analizy demograficzne oraz społeczne prowadzone przez Olgę Czerniawską były dla mnie bardzo wartościowe i pogłębiły wyraźnie moje rozumienie szkoły dla dorosłych w kontekście potrzeb słuchaczy, które wynikały z ich środowiska rodzinnego, zawodu lub rodzaju pracy, a nawet miejsca zamieszkania i innych doświadczeń. Zaczęliśmy wymieniać doświadczenia i wspierać wzajemnie swoje badania nad szkołami dla dorosłych. U mnie doprowadziło to do analiz nad procesem samokształcenia i edukacją na odległość, a Olga rozwinęła badania biograficzne i działalność na uniwersytetach trzeciego wieku, co ją doprowadziło do udziału w kongresach AUTA i aktywnego uczestnictwa we władzach tego stowarzyszenia. W 1976 r. przygotowała do druku i wydała wybór pism Kazimierza Korniłowicza Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych, opatrując ten tom wstępem i opracowaniem redakcyjnym, w których spożytkowała swoje kompetencje z metodologicznego warsztatu historyka. Pracowała już wówczas w zespole prof. A. Kamińskiego, także przecież historyka, a nawet archeologa. Profesor ce-
doi:10.12775/10014 doaj:36287a1e661a472da4e5bd75124d4dc7 fatcat:sqkaztknivg2pcowxfbetixguy