F. Wielenga, M. Wilp (ed.), Nachbar Niederlande. Eine landeskundliche Einführung

Henri Beunders
2009 BMGN: Low Countries Historical Review  
blz., €16,80, ISBN 978 3 402 00440 1). Het Zentrum für Niederlande-Studien in Münster (opgericht in 1989) is de enige wetenschappelijke instelling in de Bondsrepubliek die zich wijdt aan Nederland en Vlaanderen. Het wil, naar eigen zeggen, bijdragen aan 'grotere kennis van het Nederlandstalige gebied in Europa en de betrekkingen tussen Duitsland, België en Nederland bevorderen'. Directeur is sinds jaar en dag prof.dr. Friso Wielenga en bijna vanaf de oprichtingsinds zijn dissertatie uit 1989:
more » ... rtner uit noodzaak: Nederland en de Bondsrepubliek 1949-1955 -bouwt hij voort aan zijn oeuvre over Duitsland, Nederland en de bilaterale betrekkingen in met name de naoorlogse periode. Hij werkt soms alleen, soms samen met een co-auteur, en is actief als samensteller van bundels. Zo verscheen in 2004 bijvoorbeeld een met I. Taute samengesteld Länderbericht Niederlande, waaruit de bijdrage van Wielenga ook apart werd uitgegeven. Kortom, Wielenga is de opvolger te noemen van Horst Lademacher, die al ruim tien jaar met emeritaat is, hoewel ook nog altijd Ernest Zahn genoemd moet worden als het gaat om een Duitstalig werk over Das unbekannte Holland, zoals Zahn's destijds veelbesproken boek uit 1993 luidde. Nu is Wielenga samen met een van zijn wetenschappelijke medewerkers, dr. Markus Wilp, samensteller van een nieuwe bundel over Nederland. De thema's zijn de politieke ontwikkelingen, het politieke systeem, de economische geschiedenis, de sociaal-economische geografie, Europa, migratie/integratie, het Oranjehuis, en nog drie hoofdstukken over kunst en cultuur: schilderkunst, literatuur en het medialandschap. De aanleiding was, zo schrijven zij, dat zo velen in Duitsland zich de laatste jaren afvroegen hoe het toch mogelijk was dat in een land, dat zich door politieke stabiliteit en continuïteit kenmerkte ongeveer van de ene op de andere dag zo veel onrust ontstond: Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali. De media-aandacht in Duitsland ging, vanzelfsprekend bijna, uit naar deze crisisverschijnselen. Maar 'de media' zijn niet in staat 'tiefgehende Hintergrund-informationen zu lieferen'. Dat nu wil deze bundel geven, voor onderwijsdoeleinden maar ook voor een breed publiek. De vraag is of dat brede publiek, Bildungsbürger of Tourist, dit boek snel ter hand zal nemen. Ondanks de nauwelijks 400 bladzijden is het letterlijk en figuurlijk toch wel aan de zware kant. Wat het eerste betreft kan het zijn dat ze in Duitsland op zwaarder papier drukken. Wat de inhoud betreft is in deze bundel niet het type historische socioloog Zahn, laat staan Geert Mak, aan het woord. De meeste van de tien hoofdstukken hebben Duitse auteurs. Dat biedt het voordeel van een andere dan Nederlandse blik op ons land. Een mogelijk nadeel is dat het clichéwoord gründlich daarom ook van toepassing is. Ik zeg 'mogelijk' omdat sommige hoofdstukken, zoals over de economische geschiedenis in de twintigste eeuw, die Sozial-und Wirtschaftsgeographie en de WEBRECENSIE BEHORENDE BIJ BMGN 124:1 (2009) WEBPUBLICATIE
doi:10.18352/bmgn-lchr.6931 fatcat:lgknx4uv75cbdah3d45jp2osaa