Preliminary results of the research of the Woozle Hill outcrop (West Antarctica)
Попередні результати дослідження відслонення Woozle Hill (Західна Антарктида)

І. R. Savchyn, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University, 12 S. Bandera Str., Lviv, 79013, Ukraine, Ye. О. Shylo, І. М. Bubniak, А. М. Bubniak, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University, 12 S. Bandera Str., Lviv, 79013, Ukraine, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University, 12 S. Bandera Str., Lviv, 79013, Ukraine, Consulting geologist, 35/30 Zymova Str., Lviv, 79020, Ukraine
2020 Ukraïnsʹkij antarktičnij žurnal  
Реферат. Мета роботи. Продемонструвати можливість застосування новітніх методів, а саме цифрової фотограмметрії, для побудови віртуальних геологічних відслонень, що знаходяться в складних природних умовах, а також виявити переваги та недоліки цього підходу. Методика. Запропоновано та використано алгоритм досліджень, який базується на плануванні, польових вимірюваннях, опрацюванні та аналізі результатів. Планування включало рекогностування ділянки та створення робочого проекту. На етапі польових
more » ... вимірювань виконували закріплення та визначення координат контрольних та базисних точок, а також цифрове фотограмметричне знімання. Фотограмметричне знімання виконано з використанням цифрової камери Canon 5D Mark III. При опрацюванні результатів здійснено: зовнішнє орієнтування знімків, вибір характерних зв'язуючих точок, побудова цифрової моделі рельєфу. Для опрацювання отриманих результатів використовували програмне забезпечення Agisoft Metashape. Аналіз результатів передбачав: оцінку точності побудованої цифрової моделі рельєфу, екстрагування площин, побудову стереограм тріщин. Для отримання аналізу результатів використано програмне забезпечення Cloud Compare. Результати. Використовуючи нормальний та відхилений випадки 14 лютого 2019 року виконано фотограмметричне знімання відслонення, розташованого у північній частині Woozle Hill (пагорб Вузл) на острові Галіндез. В результаті знімання отримано 177 знімків, на основі яких побудована 3D модель. Висновки. На основі даної моделі отримана інформація про орієнтацію тріщин. Побудовано стереограму та розо-діаграму орієнтації тріщин. Виявлено переважаючі напрями тріщин та кути їх падіння. Продемонстровано переваги запропонованого підходу для вивчення відслонень у важкодоступних місцях, вказано на їх високу точність. Серед недоліків слід вказати на залежність робочого процесу від погодних умов. Серед інших можливих застосувань отримана модель може бути використана при візуалізації відслонення Woozle Hill, а також при створенні віртуальних екскурсій. Ключові слова: Woozle Hill, Антарктида, цифрова фотограмметрія, тріщини. ISSN 1727-7485. Український антарктичний журнал. 2019, № 2 (19) ВСТУП Левову частку часу геологічних досліджень займають польові роботи, що включають опис відслонень, різноманітні заміри, відбір зразків. Від точності та детальності вказаних досліджень залежать подальші побудови та моделі, що будуть використані для висновків про те чи інше явище, процес та будову вибраної ділянки земної кори. Суттєву допомогу польовому геологу надає фотоапарат. Одразу після винайдення фотографії її інтенсивно почали використовувати при польових роботах. Використання фотоапарата допомагає фіксувати велику кількість інформа-
doi:10.33275/1727-7485.2(19).2019.150 fatcat:uhd3onvvfjfjlfqnussgjdc5c4