Thinking Rather Than Doing Theology: A Few Critical Remarks on the Question: "What Is Theology?"
Teologii myslet, nikoliv dělat. Několik kritických poznámek k otázce "co je teologie?"

Martin Kočí
2020 Studia theologica  
DISKUSE Teologii myslet, nikoliv dělat Několik kritických poznámek k otázce "co je teologie?" Martin Kočí "Teologii dnes nikdo nevěří. Tedy mimo konfesně vymezené náboženství teologii nikdo nevěří, a z dobrého důvodu." 1 John D. Caputo se tímto provokativním způsobem vymezuje vůči teologii pojaté jako "insiders game" bez jakékoliv relevance pro širší publikum. V nedávné době se u nás s výzvou učinit teologii existenciálně relevantní, a vůbec s úkolem znovu pochopit "čemu se věnuji, když dělám
more » ... ěnuji, když dělám teologii," utkal František Štěch ve svém textu "Co je teologie?" 2 Na následujících řádkách hodlám přispět k debatě o úkolu teologie (nejen) v českém prostředí, kterou Štěch (znovu)otevřel. V prvním kroku chci kriticky zhodnotit a polemicky reagovat na některé Štěchovy myšlenky. V rámci polemiky se dotknu i některých myšlenek, které Štěcha inspirovaly k jeho výzvě teologii nikoliv pouze myslet, ale především dělat. Konkrétně se zaměřím na nástin "přístupné teologie" z pera slovenského teologa Štefana Štofaníka. Jakkoliv oběma autorům nelze upřít upřímnou snahu o autentické promýšlení úkolu teologie v současném kontextu, kritický přístup k jejich textům mne vede k načrtnutí alternativy, kterou nacházím u francouzského fenomenologa a teologa Jean -Yves Lacosta. Středobodem mého argumentu je kritika naivně pojaté popularizace a přenesení důrazu z intelektuálního -teoretického -zápolení s teologickými otázkami na praktické, avšak dle mého názoru vágní, pojetí teologie. Cílem tohoto polemického textu je přednést konstruktivní kri-1 John D. Caputo, "The Sense of God: A Theology of the Event with Special Reference to Christianity," in Between Philosophy and Theology, ed. Lieven Boeve -Christophe Brabant, Farnham: Ashgate, 2010, s. 27. 2 František Štěch, "Co je teologie?," Studie a texty Evangelické teologické fakulty 27 (2016): 9-21. Vydání Studií a textů pod názvem "Domov jako most: Festschrift k padesátinám Ivany Noble" uspořádal Zdenko Širka.
doi:10.5507/sth.2020.011 fatcat:kpyr53icgbatjldo7y6v4qfql4