NEOLİBERAL KÜRESLLEŞME SÜRECİ VE YOKSULLUK Pınar KAYA ÖZÇELİK

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Denizli, Yardımcı Doçent, Alan Tanımı, Sosyoloji
unpublished
Özet Neoliberal küreselleşme sürecinde izlenen birtakım politikalar, işsizliğin ve artık günümüzde sadece işsiz geniş toplumsal kesimlerle özdeşleştirilemeyecek olan yoksulluğun şiddetlenmesine ve küresel ölçekte artmasına neden olmuştur. Sermayenin küresel ölçekte artan devingenliği ve sınır tanımazlığıyla karakterize edilen küreselleşme sürecinde, harekete geçirilen neoliberal politikalarla, hızla sermayenin kârının maksimizasyonunu garanti altına alınırken, giderek genişleyen toplumsal
more » ... er, yoğunlaşıp yaygınlaşan bir yoksulluğun pençesine düşmektedir. Bu çalışmada neoliberal küreselleşme sürecinin yoksulluk olgusunun şiddetlenmesine yol açan temel parametrelerine yer verilerek, bizatihi neoliberal küreselleşme sürecinin temel dinamiklerinin, yoksulluğu artırarak keskinleştirdiği vurgulanmaya çalışılacaktır. Abstract Certain policies implemented in neoliberal globalization process have caused global and violent increase in unemployment and poverty which cannot be identified with only unemployed wide section of the society today. While the maximisation of capital's profit rate is secured through neoliberal policies applied in the process of increasing dynamism of capital and boundless
fatcat:kr77crhzjvdhhje5wututkmfqe