The evolution of human development index in Romania`s Central Region
Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában

Zsuzsanna Jánossy
2015 Studia Mundi - Economica  
Összefoglalás Jelen tanulmányban az emberi fejlettségi indexet és az ezt alkotó mutatókat: az egy lakosra jutó bruttó hazai terméket, a születéskor várható élettartamot, a kombinált beiskolázási arányt és a felnőtt írni-olvasni tudás rátáját elemzem. Írásomban nem matematikai módszerek és számítási képletek vannak levezetve, hanem a mutatók értékei által tükrözött fejlettségi szintet mutatom be. Az elemzés tartalmazza az egyes mutatók összetevőinek vizsgálatát, így átfogóbb képet alkothatunk a
more » ... épet alkothatunk a gazdasági-társadalmi helyzet alakulásáról és annak hatásairól. Először Románia 1980 és 2011 közötti időszakban mért HDI-jét más országok indexértékeivel vetem össze, majd kisebb térségre lebontva, a Közép-Régiót alkotó megyék mutatóit vizsgálom meg alaposabban. Abstract This study analyzes the Human Development Index (HDI) and its constituent indicators such as the gross domestic product per inhabitant, the average life expectancy at birth, the school enrolment and literacy rate. Not mathematical methods and calculation formulas are derived in this paper, but it presents the development level reflected by the values of indicators. The analysis contains the examination of the components of each indicators, by doing so a better more comprehensive picture can be got of the evolution and the implications of the socioeconomic situation in Romania. First HDI of Romania measured in the period of 1980-2011 will be compared to other countries, and after that divided into smaller regions, the Central Region's indicators are discussed in more detail. Keywords: emberi fejlettségi mutató (Human development Index = HDI), egy lakosra jutó bruttó hazai termék, születéskor várható időtartam, beiskolázási arány, írni-olvasni tudás ráta. JEL classification: I130, I310, O1, O150, Bevezetés A UNDP (United Nations Development Programme) 1990 óta minden évben közzé teszi a Human Development Report kiadványát, amelyben 130 országnak, később 182 országnak fejlettségi mutatóját elemezték. A mutató értéke 0 -1 közötti szám. Ennek az indító kötetnek a megjelenése élénk visszhangot váltott ki a társadalomstatisztika iránt érdeklődő szakemberek körében. Ez a "felmérési módszer" már az 1960-as években nemcsak a szakembereket, hanem különböző kormányokat, nemzetközi szervezeteket is foglalkoztatott (R. Bauer: 1966 , United Nations Organization: 1989.
doi:10.18531/studia.mundi.2015.02.01.38-52 fatcat:zza6f3smxveqflnxlc5w5vbowe