On Viktor Ivanovych Melnik 60th anniversary

O.R. Baransky, S.Ya. Didenko, V.V. Loya
2016 Zenodo  
On Viktor Ivanovych Melnik 60th anniversary
doi:10.5281/zenodo.2388264 fatcat:67o473md4zcbbggbdjupwiywee