Experimental observation of the optical self-switching of unidirectional distributively coupled waves
Eksperimental'noe nablyudenie yavleniya samopereklyucheniya odnonapravlennykh raspredelenno-svyazannykh voln

A.A. Maier
1996 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0166.199611b.1171 fatcat:7zirgj5pfbcmjikwlzvmmd4yqq