The effect of high fuel costs on liner service configuration in container shipping

Theo E. Notteboom, Bert Vernimmen
2009 Journal of Transport Geography  
Voor het eerst is de kleurrijke geschiedenis van de Nieuwe Waterweg en van Hoek van Holland opgetekend. Het boek 'Schilders aan de Nieuwe Waterweg, 150 jaar Hoek van Holland' vertelt deze geschiedenis aan de hand van 240 topografische schilderijen, kaarten en tekeningen. In 2014 is het 150 jaar geleden dat de Waterweg werd aangelegd, waarmee ook het dorp Hoek van Holland ontstond. De Waterweg maakte de Rotterdamse haven groot en zorgde voor bloei in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De
more » ... ers, Maarten van der Schaft en Martha Vollering, onderzochten vele collecties en archieven om de mooiste kunstwerken te verzamelen ter illustratie van de boeiende verhalen. In de uitgave zijn 240 'full colour' reproducties opgenomen van zowel eeuwenoude als hedendaagse kunstwerken. Het werd daarmee een uniek kunstboek en geschiedenisboek ineen. Emigranten, toeristen, militairen, dagjesmensen, vissers en vrachtvervoeders: vanaf de aanleg van de Nieuwe Waterweg (tussen 1864 en 1872) hebben velen dankbaar gebruik gemaakt van deze verbinding met de Noordzee. De haringvisserij in Vlaardingen en de jeneverindustrie in Schiedam floreerden dankzij de Waterweg en De Hoek groeide na 1920 uit tot badplaats Rotterdam aan Zee. De groei van de haven betekende echter het einde van het natuurgebied De Beer en dorpen als Rozenburg. Des te meer waarde hebben de bewaard gebleven schilderijen. Rond 1845 schilderde J.B. Jongkind in de Hoekse regio en later zwierf H.W. Mesdag er met zijn schetsboek door de duinen. Waterwegschilders als C.C. Dommelshuizen en Dirk Hidde Nijland kozen dezelfde locatie als Haagse 19eeeuwse schilders en hedendaagse 'en plein air-schilders' en kunstfotografen, die ook in de selectie zijn opgenomen. Een prachtige jubileumuitgave, een aanrader! 'Schilders aan de Nieuwe Waterweg, 150 jaar Hoek van Holland' (ISBN 978-90-73930-38-4), telt 197 pagina's, werd als hardback uitgegeven en kost 29,50 euro. Het werd uitgegeven door Seapress, Uitgeverij Lakerveld, Rijswijk. Inséré le 25/12/14 Dossier Enlevé le 25/01/15
doi:10.1016/j.jtrangeo.2008.05.003 fatcat:q2ggah4mtfbdxbay7raabvlfma