A MIKROALGÁK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A BIODÍZEL ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN A BIOÜZEMANYAGRÓL RÖVIDEN

Fehér Krisztina, Óvári Gyula
unpublished
A szárazföldi, légi és tengeri közlekedés az összes energiafelhasználás egyharmadát tudhatja magáénak, így több olyan fontos szempontot is figyelembe kell venni, amelyeket a fosszilis üzemanyagok használata befolyásol. Alkal-mazásuk növekvő környezetszennyezést okoz, és emellett az üzemeltetési költségek is folyamatosan nőnek a nyers-olaj árával együtt. E két tényező miatt is érdemes olyan alternatív lehetőségeket felkutatni, amelyek képesek teljes mértékben kiváltani a jelenleg használt
more » ... agokat, továbbá megújulóak, szén-dioxid semlegesek és környe-zetbarátok. Erre megoldást nyújthatnak az alternatív tüzelőanyagokon belül a bioüzemanyagok, melyek változatos fajtájú biomasszákból állíthatók elő. Ezek közé tartoznak a fotoszintetizáló mikroorganizmusok, az algák is. Az általuk megtermelt olaj megfelelő alapanyag lehet a biodízel előállításához, ráadásul mindezt úgy, hogy ennek létrehozásához a légkörben lévő szén-dioxidot használják fel. A Föld energiaéhsége a népesség számával együtt folyamatosan növekszik. Eddig fosszilis ere-detű energiahordozókból lehetett fedezni az igényeket, de az elmúlt évtizedekben ráébredt az emberiség, hogy a hagyományosnak számító tüzelőanyagok előállítása, használata gazdasági és környezetvédelmi problémákat is felvet. A kőolajból származó üzemanyagok alkalmazása egyfelől emelkedő költségekkel jár, amely hátterében a növekvő olajárak (az elérhető mennyi-ség csökkenése illetve az egyre nehezedő kitermelési módszerek miatt) és nem elhanyagolható mértékben a spekuláció állnak, másfelől hozzájárul a szén-dioxid felhalmozódásához a környe-zetben. Ezért, szükségessé válik olyan tüzelőanyagok létrehozása, amelyek megújulóak, CO2 semlegesek, és megfelelően működnek velük a közlekedési eszközök. Az utóbbi kritérium tel-jesítéséhez szabvány által meghatározott határokon belül kell teljesítenie az előírt paramétere-ket az új alternatív üzemanyagnak,-példaként néhány fontosabb-megfelelő savtartalommal, kinematikai viszkozitással, sűrűséggel, fűtőértékkel, lobbanásponttal kell rendelkezniük. Az egyik ilyen lehetőség a megfelelő módszerekkel előállított biodízel, amellyel egyfelől kiváltha-tóvá válik a gázolaj illetve a kerozin, másfelől elégetésével, jóval kevesebb szennyezőanyagot (szén-dioxidot, ként, lebegő részecskéket) bocsát a környezetbe. Ennek alapjául szolgálhat egy mikroorganizmus által előállított olaj is. A bioüzemanyagot biomasszából készítenek különböző technológiai eljárásokkal, attól füg-gően, hogy milyen hagyományos tüzelőanyagot kívánnak kiváltani vele, illetve melyikkel sze-retnék keverni. A biomasszát nagyrészt a mezőgazdaság állítja elő, de létrehozható különféle hulladékok (pl. kereskedelmi, ipari, kommunális) lebomlásának eredményeként is. A bioüzemanyagok kategorizálhatóak például az alapanyag eredete és annak származása (termő-területe alapján, generációk szerint (első, második, harmadik, negyedik). Az első generációs bioüzemanyagokra jellemző, hogy olyan növényekből származik a biomassza alapjuk, amelyek
fatcat:vf72ls6ofrc7bnlvn34vycr67y