Assessment of the impact of acrylic resin complete dentures on saliva secretion in patients with type 2 diabetes

Joanna Mucha, Barbara Górna, Anna Dobrzyńska, Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek
2015 Prosthodontics  
Streszczenie Wstęp. Cukrzyca to choroba metaboliczna z szeregiem objawów ogólnoustrojowych manifestująca się w jamie ustnej. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu użytkowania akrylowych protez całkowitych na wydzielanie śliny u pacjentów z cukrzycą typu 2. Materiał i metody. Zbadano 60 osób, które podzielono na dwie grupy. Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów z całkowitymi protezami akrylowymi, a grupę kontrolną 30 pacjentów bez uzupełnień protetycznych. W badaniu porównano ilość wydzielanej
more » ... liny (u-SFR, s-SFR, test lusterkowy) oraz zbadano subiektywne odczucia pacjentów dotyczące suchości jamy ustnej (test Foxa). Wyniki. Badanie wykazało różnice w wydzielaniu śliny spoczynkowej i stymulowanej pomiędzy grupą kontrolną a badaną. W grupie badanej ilość
doi:10.5604/.1177339 fatcat:ehnp2fpjmnbrza4ru6pplkbooy