R. Vandeputte, Economische geschiedenis van België, 1944-1984

M. Goossens
1988 BMGN: Low Countries Historical Review  
RECENSIES literatuur kon worden gehaald. Dat hij zich op deze wijze afhankelijk heeft gemaakt van toevalligheden en daardoor wel is moeten komen tot een nogal uiteenlopende behandeling van de wetsbesluiten, ligt dan voor de hand. De 300 pagina's, die aldus zijn gevuld, worden voorafgegaan door een helder overzicht van de lotgevallen van de gaande en komende ministers in Londen en van de oorlog in het Verre Oosten, die de werkzaamheden van de regering vanaf maart 1942 aanzienlijk heeft
more » ... ijk heeft uitgebreid. Voorts zijn er korte hoofdstukken over de positie van koningin Wilhelmina, de Buitengewone Raad van Advies, de Buitengewone Algemene Rekenkamer en het denken voor en in de oorlog in regeringskringen en na de oorlog door de Parlementaire Enquêtecommissie over de bevoegdheid van de regering tot wetgeving in de bijzondere omstandigheden. Op zich laat dit zich allemaal prettig lezen en interessant is het ook nog, maar verband met de rest is niet te ontdekken, want in het verdere verloop van de studie wordt er niets meer mee gedaan. De titel van het boek is natuurlijk onvolledig. Van den Brandhof heeft zijn onderzoek, wat ook voor de hand lag, uitgestrekt tot de gehele parlementsloze periode. Mij is het een raadsel waarom het kabinet-Schermerhorn-Drees geen plaats op de titelpagina waard is bevonden, zoals het mij ook een raadsel is, waarom Van den Brandhof de voor hem toch relevante discussie van de Tweede Kamer met Kolfschoten onbehandeld heeft gelaten. Slechts luttele pagina's over het vraagstuk van de bevoegdheid van de rechter tot toetsing van de wetsbesluiten herinneren indirect aan dit debat. Compositorisch verdient het boek ook al geen pluim. Daarvoor kent het te veel overlappingen en wisselen hoofdstukken van nog geen tien en van soms meer dan honderd bladzijden elkaar af. Naar Clio's maatstaven gemeten lijkt Van den Brandhof zieh aan het historisch ambacht vertild te hebben, maar het zou niet fair zijn niet nog eens te onderstrepen dat hij geen historicus is, maar een jurist die ons vak ook niet heeft willen beoefenen. Ook al maakt het boek de indruk geen originele bijdrage aan de historische kennis te zijn, voor wie het Staatsblad schuwt, kan het desalniettemin een nuttig hulpmiddel zijn. J. Bosmans R. Vandeputte, Economische geschiedenis van België, 1944-1984 (Tielt-Weesp: Lannoo, 1985, 240 blz., ƒ55,-, ISBN 90 209 1288.
doi:10.18352/bmgn-lchr.2966 fatcat:yqro3ih7cvflvi5varra3ch3im