BURSA YÖRESİNDE KISRAKLARDA KLİNİK, BAKTERİYOLOJİK VESİTOLOJİK MUAYENELER iLE GENiTAL ENFEKSiYONLARIN BELİRLENMESİ

İNTAŞ Kamil Seyrek;ÜLGEN
1997 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/vetfak_0000000650 fatcat:u3hor6hu2bh4dapyfrylgr3q7q