Οι διαφημίσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας COSMOTE και WIND- Hellas στην τηλεόραση και στο Instagram

Δέσποινα Αλέξανδρου Καρέκλα
2022
Βασικός σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η συλλογή, η παρουσίαση και η ανάλυση στοιχείων που οριοθετούνται στο πλαίσιο της μελέτης τηλεοπτικών διαφημίσεων και διαφημίσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram και αφορούν τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας COSMOTE και Wind – Hellas. Έτσι λοιπόν και προκειμένου η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και αντιπροσωπευτική ως προς τα στοιχεία που εξετάζει, διαχωρίζεται σχετικά σε πέντε (5) βασικά κεφάλαια, όπου στο μεν πρώτο
more » ... αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της τηλεοπτικής και η διαδικτυακής διαφήμισης στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Tο δεύτερο κεφάλαιο σχετίζεται με τη μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα με την ανάλυση λόγου και την ανάλυση εικόνας των διαφημίσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υλικό των διαφημίσεων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται και συγκρίνεται το υλικό και τα στοιχεία που συλλέχτηκαν με σκοπό να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα, τα οποία ξεκαθαρίζουν τον τρόπο απόδοσης ενός διαφημιστικού κειμένου τόσο στην τηλεόραση όσο και στο Instagram
doi:10.26262/heal.auth.ir.339657 fatcat:bip533w3hfcm7hhg5xlt3l2gem