Xронополитика: Tеорија политичког времена

Бранимир Куљанин
2016 РАДОВИ ЧАСОПИС ЗА ХУМАНИСТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ  
Савремена друштвена и политичка теорија је у питању о простору-времену дала првенствен значај геополитици, у склопу односā насталих након нестанка двополарног свијета и надмоћи Запада у међународним односима: нове геополитичке прерасподјеле и стварања "новог свјетског поретка" – америчке планетарне империје. Међутим, од насилне геополитике кудикамо је значајнија нова хронополитика, која би савремени свијет из беспућа етничких, вјерских и других сукобā извела у формациони заокрет ка новом,
more » ... дустријском информационом друштву на основи коеволуционе парадигме развоја. Продор из кружног времена понављања и прерасподјеле у линијско вријеме постојаног развоја, производње и стваралаштва треба проширити на цијели свијет, на све друштвене дјелатности и друштвене скупине.
doi:10.7251/rad1521008k fatcat:q34ylr2cw5eetlm3ulsykulnm4