TARİH ÖĞRETİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: BÜYÜK TARİH PROJESİ

Sibel YALI
2019 Turkish History Education Journal  
Öz: Big History Project (BHP) Büyük Patlama'dan günümüze kadar olan tarihi, disiplinlerarası bir biçimde kapsayan pilot okullar, öğretmenler ve eğitimciler için oluşturulmuş ücretsiz ve çevrimiçi bir eğitim platformudur. Proje, lise öğrencileri arasında öğrenme konusunda daha büyük bir kapasite geliştirmeye adanmıştır. Projeyi destekleyenler arasında Bill Gates, David Christian ve Michigan Üniversitesi bulunmaktadır. BHP, dünyaya büyük bir resim sunmakta ve öğrencilerin okul içinde ve dışında
more » ... rendiklerini anlamlandırmak için bir çerçeve geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Derslerde öğrencilere, yaklaşık 14 milyar yıl olan dünya tarihinde bugüne nasıl vardığımız ve gelecekte nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda geniş bir perspektif sunulmaktadır. 2011 yılında 7 pilot okulda başlatılan çalışma, 2019 yılı itibariyle 1500'ün üzerinde okulda yaygınlaştırılmıştır. Bu okulların büyük bir bölümü Amerika'da bulunmaktadır. Programda yer alan öğrenciler okuma, yazma ve içerik bilgisinde net ve kanıtlanmış kazanımlar göstermektedir. Programın bu iddiasından ötürü son yıllarda İngiltere'deki okulların da bu programı uygulamaya geçtikleri görülmektedir. Bu başarıya rağmen BHP ve proje ana sponsoru Bill Gates müfredat sunumundan ötürü eleştirilmektedir.
doi:10.17497/tuhed.628738 fatcat:6llnbb6i7jarpnc4j6je2cliv4