Museologi och kulturarv

Per-Uno Ågren
2016 Nordisk Museologi  
I de lander -Tjskland, Frankrike och England -dar museologin uppstatt och utvecklats, kan de valdiga museikomplexen i Berlin, Munchen, Paris och London forefalla tillrackliga som underlagfor en sarskild museivetenskap. Nar en sad.an forsta gangen namns i Sverige ar det ocksa av en tjansteman vid det stora Nordiska Museet, Sune Ambrosiani. Men nar begreppet tas upp internationellt, inom !COM, av foretradare for museiverksamheter av annat slag, med annan kulturbakgrund, andra
more » ... ar och med andra avsikter an de traditionellt europeiska, ifragasatts snart museologins innehall och definition. Traditionella museer och officiell monumentvard ses som eurospecifika uttryck for ett samhalles hantering av sitt materiel/a kulturarv. Man saker efter mera generella formler sa att museologibegreppet skall kunna tacka beskrivningen och analysen av manga kulturers satt att forhalla sig till materiella kvarlevor fran det forgangna. Museologins malsattning blir darmed att studera konstruktionen av det materiella kulturarvet genom olika kollektiva och individuella initiativ samt di:irur utvecklade institutioner och strukturer.
doi:10.5617/nm.3802 fatcat:rncrloh2y5e3fb4ibdclsxd36q