"Kiedy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem". Społeczna historia raka w Polsce po 1945 roku

Ewelina Szpak
2018 Polska 1944/45-1989 Studia i Materiały  
Kiedy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem". Społeczna historia raka w Polsce po 1945 roku* Zarys treści: Głównym celem prezentowanego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie w powojennej polityce zdrowotnej państwa i w społecznym postrzeganiu problemów zdrowotnych miały choroby nowotworowe. Jako choroby cywilizacyjne dotykające w coraz większym stopniu ludzi na całym świecie z uwagi na swą "tajemniczość" i wysoką śmiertelność, budziły z reguły wiele lęków i uprzedzeń. W
more » ... kim stopniu i formie lęki te dostrzegane były również w powojennym społeczeństwie polskim i jaki wpływ na ich występowanie miała polityka zdrowotna państwa (oświata i infrastruktura onkologiczna, programy rządowe) -to główne pytania, na które odpowiadam w tekście. Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe, oświata zdrowotna, rakofobia, polityka zdrowotna
doi:10.12775/polska.2017.05 fatcat:c52fsbwmsbedphhkwfybxxwofa