Bunt kobiet: w poszukiwaniu źródeł świadomości równościowej (od XVII do lat 60. XX wieku)

Natalia Klejdysz
2018 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
XX wiek bywa nazywany "stuleciem kobiet". Feminizm drugiej fali, poprzedzony zaangażowaniem sufrażystek i ich skuteczną walką o prawa polityczne, doprowadził do przyspieszenia procesu kształtowania samoświadomości kobiet. Wszelako proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej. Dziewiętnastowieczne protesty emancypantek poprzedzała stuletnia historia buntów kobiet. Wprawdzie ich motywacja na etapie siedemnasto- i osiemnastowiecznych kontestacji miała przede wszystkim charakter ekonomiczny i
more » ... konomiczny i polityczny, a działania te były wspomagające względem aktywności mężczyzn, lecz rodziła się już wówczas refleksja nad nieekwiwalentnością społecznego wkładu kobiet i ich rzeczywistej partycypacji. Niniejszy artykuł jest zatem poświęcony owym nieśmiałym początkom odradzającej się świadomości równościowej, wyrażanej w różnych formach buntu i protestu.
doi:10.14746/ssp.2018.2.11 fatcat:hzyvuiusnbejjeuarwfasnyfue