DETERMINATION OF THE CALCULUS RELATION OF THE AXIAL CUTTING FORCE AT DRILLING OF THE STEEL 2NiCr185

Bogdan Vlase, Ovidiu Blăjină, Aurelian Vlase
2012 U.P.B. Sci. Bull., Series D   unpublished
Lucrarea prezintă o serie de date experimentale obţinute la găurirea oţelului inoxidabil 2NiCr185 şi mijloacele pentru determinarea forţei de aşchiere axială cu respectarea condiţiilor specifice de lucru. Datele experimentale şi prelucrarea ulterioară reprezintă contribuţia originală a autorilor la determinarea relaţiei de calcul a forţei axiale la găurirea oţelului studiat. Aceasta a fost modificată în raport cu relaţia forţei de aşchiere axială existentă în literatura tehnică pentru oţelurile
more » ... că pentru oţelurile obişnuite. Rezultatele obţinute pot fi utilizate în activitatea de producţie cu scopul de a mări productivitatea prelucrării oţelului inoxidabil. The paper presents a series of experimentally obtained data at drilling of the stainless steel 2NiCr185 and the means for the determination of the axial cutting force with respect to the specific working conditions. The experimental data and the following processing represent the original contribution of the authors to determination of the calculus relation of the axial cutting force for drilling of the studied steel. It was modified with respect to the relation of the axial cutting force available in the technical literature for common steels. The obtained results can be used in production activity, in order to increase the productivity of the stainless steel machining.
fatcat:3bpzaefq7bajtg324vgqobejce