Açıkta ve Ambalajlı Olarak Satışa Sunulan Kırmızıbiberlerde Sentetik Boya Varlığı

Hasan Yiğit, Ahmet Levent İnanç
2017 Akademik Gıda  
ÖZ Baharatlık kırmızıbiberlerde (n=50) suda ve yağda çözünen sentetik boyaların miktarları HPLC (yüksek basınçlı sıvı kromotografisi) ile belirlenmiştir. Dökme ve ambalajlı pul kırmızıbiber örnekleri pazar ve marketlerden temin edilmiştir. Kinolin sarısı, Sunset Yellow FCF, Azorubin, Amarant, Eritrosin, Allura Red AC, Patent Blue V, İndigotin, Brillant Blue FCF, Sudan III ve Sudan para red B hiçbir örnekte tespit edilebilir düzeyde bulunmamıştır. Sudan I 0.81-996.77 mg/kg aralığında, Sudan II
more » ... lığında, Sudan II iki örnekte 1.88 ile 4.62 mg/kg seviyesinde, Sudan para red 0.89-21.33 mg/kg aralığında, Sudan IV sadece bir örnekte 8.34 mg/kg miktarında biberlere katıldığı bulunmuştur. Dökme kırmızıbiber örneklerinin %4'ünde Tartrazin, %24'ünde Ponceau 4R bulunmuş, ambalajlı ürünlerde %4 oranında Ponceau 4R tespit edilmiştir. Dökme kırmızıbiber örneklerinin %20'sinde Sudan I, %4'ünde Sudan II ve %12'sinde Sudan para red belirlenirken, ambalajlı kırmızıbiber örneklerinin %12'sinde Sudan I, %4'ünde Sudan II, %4'ünde Sudan IV ve %12'sinde Sudan para red varlığı tespit edilmiştir. Baharatlık kırmızıbiberin rengini iyileştirmek için sentetik boya maddeleri kullanılmaktadır. Fakat suda ve yağda çözünen sentetik boyalar kanserojen ve teratojenler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, sadece Türkiye değil, aynı zamanda AB, bu renk maddelerin gıda katkı maddesi olarak kırmızıbiberde kullanılmasına izin vermemektedir. Sonuç olarak, yasal kurumlar tarafından tüketicinin sağlığının korunması için kırmızıbiberde sentetik boyaların tespiti için düzenli bir tarama programı gereklidir. Anahtar Kelimeler: HPLC, Kırmızıbiber, Suda çözünen sentetik boyalar, Yağda çözünen sentetik boyalar ABSTRACT The presence and concentration of water-and oil-soluble synthetic dyes in spice red pepper in red pepper were determined. Packaged and bulk red peppers were obtained from bazaar and market. Quinoline yellow, Sunset Yellow FCF, Azorubine of Amarante, Erythrosine, Allura Red AC, Patent Blue V, Indigotina, Brilliant Blue FCF Sudan III and Sudan para red B were not detected in any sample at detectable level. It was found that Sudan II were present in the range of 0.81 to 996.77 mg/kg, Sudan II at a level of 1.88 and 4.62 mg / kg in two samples, Sudan red para in the range of 0.89 to 21.33 mg/kg and Sudan IV in the range of 8 to 34 mg/kg in just a sample among red peppers. Whereas Tartrazine and Ponceau 4R were detected in 4% and 24% of bulk red pepper samples, only Ponceau 4R was found in the packaged red pepper samples at the ratio of 4%. The presence of Sudan I was detected in 20% of the bulk red peppers, Sudan II in 4% and Sudan para red in 12%. For packaged red pepper samples, Sudan I was detected in 12%, Sudan II in 4%, Sudan IV in 4% and Sudan para red in 12%. Synthetic dyes are usually used in order to intensify the colour of spice red pepper. However, water-and oil-soluble synthetic are considered to be carcinogens and teratogens. Therefore, Turkey and the EU do not permit the use of these colours as food additives. As a result, a regular screening program for the determination of synthetic dyes in red pepper is required in order to ensure consumers' health by legal organizations.
doi:10.24323/akademik-gida.345262 fatcat:wxk6px6msvaujm77jyjfppej7q