YAHUDİLİKDEKİ ARZ-I MEV'UD ANLAYIŞININ BOYUTLARI

KÜÇÜK Abdurrahman
1994 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Yahudilerdeki "Arz-ı Mev'ud" anlayışı bir "ahid" işi olarak değerlendirilmektedir. Ahid, kelim.c olarak, emir, tavsiye, yemin; misak, and. laşma, sözleşme, sözünde durma, vefa; bağ, ittifak v.b. anlamlara gel. mektedir.' Ahd; Allah'a karşı insanların, emirlerini yerine getireceklerine dair verdikleri sözü ve insanların kendi aralarında yapmış oldukları sözleşmeleri ifade etmek üzere kullanılan Lir terimdirı. Kur'an, Hadis ve İslam Literatürü'nde ahd ve bu kökten türeyen kelimelere rastlanmak. tadır.3
doi:10.1501/ilhfak_0000000792 fatcat:l5ltdwc3pngqbnammkx6msfkay