1905. gada revolūcija un garīgā veselība

Biruta Kupča, Department of Psychiatry and Narcology at Rīga Stradiņš University, Līga Lapsa, Institute of Latvian History at University of Latvia
2019 Acta Medico-Historica Rigensia  
Par B. Kupčas un L. Lapas rakstu "1905. gada revolūcija un garīgā veselība" Latvijas historiogrāfijā joprojām nav pietiekami izpētīta 1905. gada revolūcijas tēma. Pirmā monogrāfija atjaunotajā Latvijā tika izdota tikai 2018. gadā, iezīmējot pozitīvu pavērsienu tēmas izpētē. Vēsturnieces Līgas Lapas nozīmīgajā pētījumā "Kaujinieki un mežabrāļi 1905. gada revolūcijā Latvijā" (Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018) ir analizēta kaujinieku un mežabrāļu kustība, un tajā iezīmējas arī
more » ... problēmas, kurām pētniecisko uzmanību varētu veltīt medicīnas vēsturnieki. Viena no tādām tēmām ir 1905. gada revolūcijas dalībnieku likteņi. Dažus no viņiem notikumu gaita vai pašu rīcība noveda psihiatriskajā slimnīcā Aleksandra Augstumos Rīgā. Pacientu slimību vēstures ir specifisks dokumentu veids, un mediķa skatījumam ir būtiska nozīme vēsturisko personību izpratnē. Piedāvājam Latvijā pirmo darbu, kas paver perspektīvu šāda veida avotu izpētē. Publiski pirmo reizi klausītāji ar to tika iepazīstināti Rīgas Stra diņa universitātes zinātniskās konferences Medicīnas vēstures sekcijas sēdē 2018. gadā. Tādējādi ceram radīt pamatu diskusijai par slimības vēsturu izpētes jēgu un iespējamo nozīmi 1905. gada revolūcijas izpētē. Redkolēģija Acta medico-historica Rigensia (2019) XII: 123-129
doi:10.25143/amhr.2019.xii.05 fatcat:qp4rdyjefbatvk6ctrqabfptvq