How to optimally assemble a home first aid kit for children?
Jak optimálně sestavit domácí lékárničku pro děti?

Lenka Sušilová
2021 Pediatrie pro praxi  
Dětská lékárnička by měla být nedílnou součástí každé domácnosti s dětmi, umožňuje totiž minimalizovat trvalé následky v rámci předlékařské první pomoci. Článek uvádí nejčastější situace a onemocnění, které mohou v běžném životě nastat a současně přináší přehled zdravotnických potřeb a léků, které by v těchto situacích neměly v dětské lékárničce chybět.
doi:10.36290/ped.2021.034 fatcat:k7t47may55avvd6kvtyx2qvfne