BANKALARIN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hale Nur GÜLER
2021 Uluslararası Batı Karadeniz sosyal ve beşeri bilimler dergisi  
Kurumsal iletişim ile kurumların faaliyetleri anlatılmakta ve kuruma yönelik tutumların olumlu olması ve kurumların tercih edilebilirliğinin artması beklenmektedir. Günümüzde sosyal medyanın etkisinin oldukça yüksek olması sebebi ile pek çok kurum oluşturdukları sosyal medya hesapları kanalı ile iletişimi sürdürmektedir. Bu çalışmada Türkiye' de faaliyetlerine devam eden özel ve yabancı sermayeli on bankanın Instagram paylaşımlarının anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik Nisan 2021 dönemi
more » ... itibari ile elde edilen veriler için nitel bir araştırma yapılmış olup içerik analizi ile paylaşımların gruplandırması yapılmıştır. Bankaların paylaşım yaptıkları konuların ürün ve hizmet tanıtımı, bilgilendirme ve duyurular, kültür, sanat, spor ve etkinlik haberleri, özel günler ve haftalar ve kurumsal sosyal sorumluluk haberleri olduğu ve bankaların birbirinden farklı içerik ağırlıklarının olduğu görülmektedir. Bankaların aldıkları beğeniler açısından bakıldığında en çok beğeni alan konuların ürün ve hizmet tanıtımı, bilgilendirme ve duyurular için yapılan paylaşımlar konularında alındığı görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda yapılan paylaşımlar da fazla beğeni almaktadır.
doi:10.46452/baksoder.1005146 fatcat:fmfmu2feqfh3zdailgg5vey2ri