Video espacios/ posibles. Una aproximación geográfica del lenguaje audiovisual en la Frontera Norte de México [thesis]

MAYRA HUERTA JIMÉNEZ
México, Diciembre de 2015 Vídeo espacios / posibles 7! interdisciplinaris amb els quals es produeix aquest medi. El resultat d'aquest estudi mostra la relació del video de creació amb els artistes seleccionats, que produeixen en el contexte fronterer; proporcionant una pràctica artística vinculada a l'aspecte mòbil d'una societar contemporània. Aquesta possibilitat permet evidenciar deu condicions nòmades en els audiovisuals analitzats. Incloent, entre elles, la definició generalitzada de cóm
more » ... produeix en video, i partint de les diverses formes de treballar entre ells. El video demostra la seua facilitat d'adquirir aquesta condició nòmada, ja que en els gèneres que tenim, alguns dels artistes comparteixen la producció en ambdós gèneres (el video monocanal i la video instalació). La proposta pot continuar i modificar-se d'acord amb les necessitats dels audiovisuals que s'analitzen.
doi:10.4995/thesis/10251/63453 fatcat:jswq5ifi5bhu5m33nsdxm3exfm