ANALYSIS OF QUANTAL PARAMETERS OF GABA RELEASE DURING SHORT-TERM DEPRESSION AND FACILITATION OF SYNAPTIC TRANSMISSION
Аналіз квантових показників вивільнення ГАМК при короткотривалій депресії та полегшенні синаптичної передачі

О.P. Кolesnyk, S.А. Fedulova, N.S. Veselovsky
2016 Fiziolohichnyĭ zhurnal  
У культивованих нейронах гіпокампа щурів вимірювали зміни амплітуди викликаних парних гальмівних постсинаптичних струмів (вГПСС) методикою фіксації потенціалу в конфігурації «ціла клітина» та позаклітинної локальної електричної стимуляції аксона пресинаптичного нейрона. У досліджених 43 нейронах спостерігалися депресія або полегшення синаптичної передачі. Згідно з аналізом коефіцієнта варіації (CV) вГПСС було розраховано, що при депресії синаптичної передачі CV другої відповіді у парі більше за
more » ... CV першої на 57 % (n = 26), а при полегшенні -менше на 27 % (n = 17). Таким чином, короткотривала депресія та полегшення, що ми спостерігали, зумовлені тільки пресинаптичними механізмами. Використовуючи біноміальний розподіл з'ясували, що в умовах нашого експерименту ймовірність вивільнення ГАМК при першому і другому стимулах є 100% і незмінною як при депресії, так і при полегшенні. Для першої відповіді у парі середнє значення квантового вмісту та число місць вивільнення везикул збігалися і, відповідно, дорівнювали 9,7 при депресії та 5 при полегшенні синаптичної передачі. Для другого стимулу вони зменшилися на 28 і 26% порівняно з початковими значеннями при депресії та збільшилися на 14 і 11% при полегшенні відповідно. Отже, існує вірогідна різниця квантових показників, що характеризують вивільнення ГАМК при короткотривалій депресії та полегшенні синаптичної передачі. Ключові слова: депресія та полегшення ГАМК-ергічної синаптичної передачі; міжстимульний інтервал; коефіцієнт варіації.
doi:10.15407/fz62.05.012 fatcat:6lh3eq4o35gahndwlh6zv5cw5e