Analysis of the Stress Distribution of North Anatolian Fault Zone for the Part Between Amasya-Tokat Cities

Ayça ÇIRMIK, Ufuk AYDIN, Oya PAMUKÇU, Fikret DOĞRU
2021 Bulletin of the Mineral Research and Exploration  
Kıtasal kabuk içerisinde oluşan tektonik kuvvetler zaman içinde depremleri oluşturarak kabuktaki gerilme, sıkışma ve deformasyonlarda sürekli olarak değişime sebep olmaktadır. Deprem dalgalarının genlikleri kabuk içindeki gerilme / gerinim (stress / strain) dağılımı ile değişim göstermektedir. Bu çalışmada zaman içinde kırılgan kabukta yığışan elastik deformasyon enerjisinin sebep olduğu tektonik kuvvetlerde etkin olan içsel gerilme / gerinim ve rejyonal soğurulma katsayısının değişimi
more » ... ştir. Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun orta kesimi ile Ezinepazarı fay zonu ve Merzifon fay zonlarının oluşturduğu alandır. Bu alanda 9 Ekim 2015 (ML = 5,1) tarihinde Tokat ili Yoldere -Erbaa'da meydana gelmiş depremin odak mekanizma çözüm değerleri kullanılarak Coulomb gerilme analizi yapılmıştır. Ayrıca bu depremin çalışma alanı ve çevresinde meydana getirdiği deformasyonu irdelemek amacıyla Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (Global Navigation Satellite System, GNSS) verileri değerlendirilmiş ve bu istasyonların 2013 -2014 -2015 -2016 yıllarına ait GNSS verileri kullanılarak bu istasyonların hızları hesaplanmıştır. Bu çalışmanın bir diğer aşamasında çalışma alanına ait soğurulma dağılımını belirlemek için bölgedeki sismik istasyonlara ait deprem verileri kullanılarak rejyonal soğurulma katsayıları belirlenmiştir. Sonuç olarak Coulomb gerilme analizi sonuçları, GNSS verilerinden elde edilen hız değerleri dağılımı ve sismolojik çalışmadan elde edilen soğurulma bulguları birlikte değerlendirilmiştir.
doi:10.19111/bulletinofmre.1022323 fatcat:ohmbmq3yznfw3d2iu3z5xi5nlq