Vliv odporu při přestupu tepla na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu okna

Petra Vorlíčková, Miloš Kalousek
2022 Juniorstav   unpublished
Při posuzování nejnižší vnitřní povrchové teploty je dobré přihlédnout i k problematice proudění vzduchu v místnosti, což je zjednodušeně zakotveno ve formě odporu při přestupu tepla. Dané normové hodnoty se mohou ve skutečnosti měnit, a to má vliv na výsledné povrchové teploty. V práci je aplikována hliníková lišta jako vodivý materiál z interiérové strany na kritická místa detailu parapetu dřevěného okna a variován přitom odpor při přestupu tepla. Přesněji je řešena připojovací spára u
more » ... í k okennímu rámu a dále u rámu ke stěně. Sledujeme přitom chování lišty při různých tvarech a tloušťkách materiálu a hloubce uložení rámu ve stěně a zasklení v rámu. Výsledky ukázaly, jak veliký vliv může odpor při přestupu tepla na interiérové straně mít. Klíčová slova Odpor při přestupu tepla, tepelná vodivost, proudění vzduchu, povrchová kondenzace
doi:10.13164/juniorstav.2022.689 fatcat:b3nifpavyjcjxduhsrklmrofi4