A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÍZVÉDELMI HATÁSKÖRE AZ EU NITRÁT IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN WATER PROTECTION SCOPE OF AUTHORITY IN ORDER TO IMPLEMENT THE EU NITRATES DIRECTIVE

Judit -Szalay Linda
unpublished
Absztrakt A vízvédelmi hatósági feladatok a 2014. szeptember 10-én beállt jogutódlással a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez kerültek. Egy további jogszabály-módosítás alapján a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket állattartó telepen az elsőfokú vízvédelmi hatósági hatáskörében a fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ellenőrzi, amely közvetlenül biztosítja a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK Irányelve 4. és 5.
more » ... elve 4. és 5. cikkének tagállami végrehajtását. A szerzők áttekintést adnak az európai uniós és a hazai szabályozókról, valamint ismertetik a katasztrófavédelmi szerveknél létrehozott, az ellenőrzés teljesülését biztosító végrehajtási rendszert. Kulcsszavak: vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezése, vízvédelem, kölcsönös megfeleltetés, helyes mezőgazdasági gyakorlat Abstract The water protection tasks have been transferred to the disaster management authorities with a legal succession at September 10, 2014. According to a further legislative amendment the county disaster management directorates are responsible for on-the-spot checking in the sense
fatcat:3xhli64tcjd7rjok3nxoucdbaa