THE RELATIONSHIP BETWEEN EFL LEARNERS' LANGUAGE LEARNING STRATEGY USE, WILLINGNESS TO COMMUNICATE, AND L2 ACHİEVEMENT

Aycan Demir AYAZ
2017 International Journal of Language Academy  
Bu kitabın, basım, yayın ve satış hakları Akademisyen Kitabevi A.Ş.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt ve/veya başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Tablo, şekil ve grafikler izin alınmadan, ticari amaçlı kullanılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
doi:10.18033/ijla.3620 fatcat:m4f2ywrjurgbtlozdjunemigu4