Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržet změnu

Klára Šeďová, Zuzana Šalamounová
2017 Orbis Scholae  
doi:10.14712/23363177.2017.2 fatcat:nuux4hj365ef3e5mamuezdyhau