Порівняльна оцінка ендовенозних та гемодинамічних методів корекції хронічної венозної недостатності

І. Я. Дзюбановський, В. М. Антонюк-Кисіль, Є. Ф. Кучерук, Р. Д. Левчук, Н. А. Аль Джехані, Р. Д. Продан
2022 Шпитальна хірургія Журнал імені Л Я Ковальчука  
Мета роботи: оцінка ефективності термооблітеруючих та гемодинамічних методів лікування хронічної венозної недостатності в умовах "офісної хірургії" та "хірургії одного дня". Матеріали і методи. Проведено порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування первинного хронічного захворювання вен нижніх кінцівок у 297 пацієнтів. Основну групу склали 201 пацієнт, прооперовані методом CHIVA за принципами "офісної хірургії". Контрольну групу склали 96 пацієнтів прооперованих методом ендовенозної
more » ... зерної коагуляції за принципами "хірургії одного дня". Розподіл хворих здійснювали за класифікацією СЕАР 2020. Встановлення зони ураження варикозним процесом проводили за схемою "number of zones to be treated", згідно з якою кожна кінцівка була розділена на 32 ділянки. Клінічну оцінку проявів захворювання до та після перенесеного операційного втручання встановлювали за допомогою шкал (VCSS, VDS, VSS). Результати досліджень та їх обговорення. Метод CHIVA дає змогу зберегти анатомічний стовбур великої підшкірної вени для оптимального функціонування венозної системи нижньої кінцівки; забезпечує малотравматичність, безпечність та короткотривалість операційного втручання, що відповідає принципам "офісної хірургії". Відмінний косметичний результат на рівні з ендолюмінальними методиками (РЧА та ЕВЛО), при цьому економічна вигода значно вища. Окрім цього, можливе збереження стовбура великої підшкірної вени для використання як автошунта при хірургічній корекції серцево-судинної патології. Відсутність необхідності в загальному знеболенні та використанні знеболювання опіоїдних середників, що не обмежує ранню рухову активність та сприяє швидкому виписуванню.
doi:10.11603/2414-4533.2021.4.12710 fatcat:ysmmyixftrebjitotiw5axx2xu