Supplementary document for Two-photon-pumped multicolor amplified spontaneous emission from Ruddlesden-Popper perovskites - 5832656.pdf

Xiaohong Li, Weiwei Liu, Yan Gao, Yan Qin, Hua Long, Kai Wang, Bing Wang, Peixiang Lu
2022 figshare.com  
supplemental document
doi:10.6084/m9.figshare.19862977.v3 fatcat:x7rdrrpuxjaaznvnwjvukfdti4