INFLUENCE OF ACTIVITY ON THE QUALITY OF MANAGERIAL DECISIONS IN THE SPHERE OF PUBLIC MANAGEMENT
ВПЛИВ ФЕНОМЕНУ АКТИВНОСТІ НА ЯКІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Oleksandr Voronov
2016 Science and Education  
Олександр Ігоревич Воронов, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, вул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, Україна ВПЛИВ ФЕНОМЕНУ АКТИВНОСТІ НА ЯКІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Актуальність формування соціальної активності громадян розглядається в процесі становлення публічного управління в Україні. Метою дослідження визначено вплив феномену індивідуальної активності в
more » ... рі публічного управління на прийняття управлінських рішень. Під час дослідження використався аналітичний метод, анкетування державних службовців та методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса. Наведено дані щодо проблематики підвищення індивідуальної активності в процесі прийняття рішень органами публічного управління. Проаналізовано вплив мотивації державних службовців на їхню активність у процедурах прийняття управлінських рішень. Сформовано модель впливу феномену активності на прийняття рішень у сфері публічного управління. Напрямом подальших досліджень розглядається вивчення впливу індивідуальної активності державних службовців на прийняття ризикованих рішень. Ключові слова: активність, прийняття рішень, публічне управління, соціальна активність, модель, мотивація.
doi:10.24195/2414-4665-2016-11-3 fatcat:t7ld5vkirzgkdg64rvzcwrm5zm