Simethis mattiazzi (Vandelli) Saccardo [(= S. planifolia (G.) Gren.], redescubierta para la flora de Castilla-La Mancha (España). Simethis mattiazzi (Vandelli) Saccardo [(= S. planifolia (L.) Gren.], a rediscovered species for the Castilla- La Mancha flora

César Morales del Molino, Rubén G. Mateo
2019 Acta Botanica Malacitana  
Simethis mattiazzi (Vandelli) Saccardo[( [( [ = (= ( S. planifolia (L.) Gren.], a rediscovered species for the Castilla La Mancha flora Palabras clave. Simethis Kunth, Liliaceae, corología, Castilla-La Mancha, España. Key words. Simethis Kunth, Liliaceae, chorology, Castilla-La Mancha, Spain.
doi:10.24310/abm.v35i0.2877 fatcat:acmphmvnvnhz7jcqrxjkp5kluu