Partie polityczne w świetle orzecznictwa włoskiego Sądu Konstytucyjnego

Guido Rivosecchi
2016 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie  
Political parties in the light of the jurisprudence of the Italian Constitutional Court. Elaborating from the organisation and functioning of the political parties in the legal order, and also in the light of the literature and the case-law both from the ordinary courts and the Court of cassation, the essay contributes to the debate focusing on the case-law of the Constitutional court. Its case-law is systematized considering the original position of recognising the constitutional relevance of
more » ... ional relevance of parties in the electoral process and then the denial of their legitimacy to stand in a dispute among branches of government. finally, it has been considered the recent decisions on electoral laws in which the focus is set on the direct relationship between voters and representative, so oriented to accept the decline of the role of political parties in the representation processes. Keywords: political parties; political parties in the light of the jurisprudence of the Italian Constitutional Court; constitutional relevance of parties in the electoral process. Streszczenie. Partie polityczne w świetle orzecznictwa włoskiego Sądu Konstytucyjnego. Niniejszy artykuł porusza problematykę funkcjonowania partii politycznych w świetle orzecznictwa włoskiego Sądu Konstytucyjnego. Analiza ta poprzedzona jest omówieniem uregulowania roli partii we włoskim porządku prawnym, a także odwołaniem się do literatury i do orzecznictwa zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Kasacyjnego. Autor przedstawia wyraźną ewolucję orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego w kwestii roli partii politycznych, prezentując jego pierwotną linię orzeczniczą, podkreślającą kluczowe znaczenie partii w systemie politycznym i w procesie wyborczym, aż do wypracowania stanowiska, zgodnie z którym partie Guido Rivosecchi 44 polityczne stały się tylko jedną z wielu form, w której może wyrażać się udział obywateli w określeniu polityki państwa. Słowa kluczowe: partie polityczne; partie polityczne w świetle orzecznictwa włoskiego Sądu Konstytucyjnegi; rola partii politycznych we włoskim porządku prawnym; znaczenie partii politycznych w systemie politycznym.
doi:10.12775/tsp-w.2016.003 fatcat:5qihzfsdgzd47nb6yhodp627uy