Provincialism, Not Exceptionalism is the bmgn – Low Countries Historical Review's Chief Challenge

James Kennedy
2018 BMGN: Low Countries Historical Review  
Provincialism, Not Exceptionalism is the bmgn -Low Countries Historical Review's Chief Challenge james kennedy James Kennedy resonates to a large extent with the praise and critique that Benjamin Schmidt offers. Kennedy sees little of Dutch exceptionalism, however, in the journal's contributions, but does recognize its often limited international scope. That has chiefly to do with the journal's focus on Dutch-Belgian balance and the contribution of specialists who often avoid more expansive
more » ... arisons. He hopes that the journal can find ways to enter into wider historiographical currents. James Kennedy is het in belangrijke mate eens met de lof en kritiek van Benjamin Schmidt. Hoewel Kennedy weinig Nederlandse exceptionalisme in de verschillende artikelen ziet, erkent hij dat de internationale reikwijdte van het tijdschrift beperkt is. Dit heeft vooral te maken met de focus van het tijdschrift op een Nederlands-Belgische balans en met de bijdragen van specialisten die bredere vergelijkingen mijden. Kennedy hoopt dat het tijdschrift een manier kan vinden om deel te nemen aan bredere historiografische discussies.
doi:10.18352/bmgn-lchr.10485 fatcat:33dklitiuzhx7ag2i3icvgpx3i