SATIŞ ORTAKLIĞI PAZARLAMASI: KURAMSAL BİR ÇERÇEVE

Yasemin GEDİK
2020 Yorum-yönetim-yöntem uluslararası yönetim-ekonomi ve felsefe dergisi  
ÖZ Dijital dünyadaki gelişmeler, işletmeleri iletişim stratejilerini yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Tüketicilere daha kolay ulaşma imkânı, pazarlamacıların interneti pazarlama stratejilerine daha fazla dâhil etmesini sağlamaktadır. Bağlı kuruluş pazarlaması giderek daha fazla işletme tarafından tercih edilirken, müşteri edinmenin de önemli bir kaynağı haline gelmiştir. Bağlı kuruluş pazarlaması, işletmelerin, bağlı kuruluşlarının pazarlama çabaları aracılığıyla yönlendirilen her bir
more » ... i için bağlı kuruluşlarına ödeme yaptığı performans tabanlı bir internet pazarlaması türüdür. Bağlı kuruluş pazarlama ödemelerinin kuralı, reklam verenleri boşa yapılan harcamalara karşı korumaktır. Bağlı kuruluş pazarlamasının avantajları arasında düşük maliyet, performansa dayalı komisyonlar, esneklik, yeni pazarlara açılma, marka bilinirliğini artırma, web sitesine ve başlangıç sermayesine gerek olmaması bulunur. Bu çalışma, bağlı kuruluş pazarlaması hakkında geniş bir kavramsal çerçeve oluşturmaya odaklanmaktadır. Ayrıca çalışma, bağlı kuruluş pazarlaması stratejilerinden bahsederek, işletme yöneticilerinin ve pazarlamacıların ilgili karar verme süreçlerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. ABSTRACT Developments in the digital world are encouraging businesses to rethink their communication strategies. Easier access to consumers enables marketers to include the internet more in their marketing strategies. While affiliate marketing is increasingly preferred by businesses, it has also become an important source of customer acquisition. Affiliate marketing is a type of performance-based internet marketing where businesses pay their affiliates for each customer that is referred through their affiliate's marketing efforts. The rule of thumb for affiliate marketing payments is to protect advertisers against wasted expenses. Benefits of affiliate marketing include low cost, performance-based commissions, flexibility, opening to new markets, increasing brand awareness, and no need for website and startup capital. This study focuses on establishing a broad conceptual framework on affiliate marketing. In addition, the study aims to assist business managers and marketers with relevant decision-making processes by mentioning affiliate marketing strategies.
doi:10.32705/yorumyonetim.780184 fatcat:frsbodcyhvgmlfhyzfl3h2mzh4