An interaction of the copper nanoparticles-ceftriaxone conjugate with protein, lipid, and carbohydrate components of bacterial cell envelope
Взаємодія кон'югату наночастинок міді з цефтріаксоном з білковим, ліпідним та вуглеводним компонентами клітинної оболонки бактерій

P.V. Simonov, D.O. Kovalyova, T.O. Busko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulysh, M.A. Zabolotniy, M.O. Kuzmenko, I.S. Chekman
2016 Natsional'na Akademiya Nauk Ukrainy. Dopovidi: naukovyi zhurnal  
Взаємодiя кон'югату наночастинок мiдi з цефтрiаксоном з бiлковим, лiпiдним та вуглеводним компонентами клiтинної оболонки бактерiй Методами квантово-хiмiчних розрахункiв та оптичної спектроскопiї дослiджено можливiсть реалiзацiї взаємодiї кон'югату наночастинок мiдi з цефтрiаксоном з бiлковим, лiпiдним та вуглеводним компонентами клiтинної оболонки грампозитивних та грамнегативних бактерiй. Показано, що в розчинах кон'югату наночастинок мiдi з цефтрiаксоном з розглянутими речовинами змiнюється
more » ... оложення та напiвширина дипольно дозволених смуг оптичного поглинання, що вказує на перебудову електронних станiв цефтрiаксону, обумовлену посиленням його взаємодiї з компонентами клiтинної оболонки бактерiй за рахунок наявностi наночастинок металу. Ключовi слова: цефтрiаксон, наночастинки мiдi, кон'югат, компонент клiтинної оболонки бактерiй.
doi:10.15407/dopovidi2016.05.125 fatcat:ahd5y2gytbbyjaqmsl3bo7kuhy