PRZEŁĄCZENIA AWARYJNE ORAZ ANALIZA STANÓW PRZEJŚCIOWYCH WIELOKANAŁOWEGO PRZEKSZTAŁTNIKA SIECIOWEGO

Katarzyna Przytuła
2016 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
Streszczenie. Zwiększająca się liczba odnawialnych źródeł energii, aktywnych kompensatorów mocy biernej oraz innych urządzeń wymagających zastosowania energoelektronicznych systemów, powoduje wzrost liczby wyższych harmonicznych w przebiegach prądów i napięć sieci elektroenergetycznej. Artykuł prezentuje jedno z możliwych rozwiązań sterowania wektorowego VOC równolegle połączonych przekształtników przystosowanych do współpracy z siecią. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych układu
more » ... ch układu przekształtnika wielokanałowego podczas zakłóceń takich jak przerwa lub zwarcie faz. Przeanalizowano wzajemny wpływ przekształtników pod kątem prądów płynących w poszczególnych fazach. Abstract. The growing number of renewable energy sources, active compensators of reactive power and other devices requiring power electronic systems increases the number of higher harmonics in current and power grid voltage waveforms. The paper presents one of the possible solutions of using vector control VOC in parallel converters that can work with the power grid. The study includes simulations of an interleaved converter's operation during such disturbances as interruption or short circuit. The mutual interaction of converters is also analyzed for currents flowing in the individual phases.
doi:10.5604/20830157.1194281 fatcat:yn3mz75yezfuxabl3wkrisfasm